top of page

Filmová filharmonie spouští sbírku na svou podporu

Jaro 2021

Filmová filharmonie je velký symfonický orchestr, který se specializuje na velkolepé koncertní provedení filmové hudby. I ona se v této době potýká s existenčními problémy a rozhodla se požádat o pomoc veřejnost.

Poslední koncert, který mohla Filmharmonie pro své posluchače uspořádat, byl koncert filmové hudby WESTERN, který se konal 2. října 2020. Vzhledem k vládním nařízením nemohlo být Rudolfinum plné, ovšem atmosféra vše vynahradila a diváci i účinkující odcházeli nadšení. Od té doby musela Filmová filharmonie další své produkce rušit či přesouvat a ani jaro 2021 nevypadá pro kulturu nijak slibně.

Orchestr má naplánované koncerty na duben, květen a červen, dále poté na podzim, ovšem neodvažuje se odhadovat, které z nich bude již možné uskutečnit. Zatímco ale kultura stojí, orchestr úplně zastavit nejde. Příjmy jsou v tuto chvíli nulové, ale náklady na provoz vznikají stále - přípravy koncertů, pronájem skladů nástrojů a notového materiálu s sebou nesou výdaje i v době, kdy není možné pořádání koncertů. Aby Filmharmonie zachovala vysokou profesionalitu a kvalitu vystoupení, i nadále zkouší a rozhodla se nahrát několik skladeb ze svého repertoáru v komornějším složení.

Filmová filharmonie se tak rozhodla požádat o pomoc a realizovat finanční sbírku přes Donio. Peníze ze sbírky pomohou přečkat posledních pár měsíců, kdy orchestru není umožněno generovat vlastní zisk.

Podpořte Filmharmonii přes Donio, aby pro vás mohla stále zachovat vysokou kvalitu a profesionalitu svých koncertů!

Poslechněte si valentýnské hity v podání komorního souboru FILMharmonie.

bottom of page