Vibrafon

Vibraphone / Vibes

HLAVNÍ SEKCE NÁSTROJŮ:

PODSEKCE NÁSTROJŮ:

​ŘAZENÍ:

ZNAČKA:

ROZMĚRY:

POZNÁMKA:

Perkuse

Koncertní perkuse melodické

Perkuse / Koncertní perkuse melodické

Percussions

Concerts Percussions Melodic

Percussions / Concerts Percussions Melodic

Bergerault

šířka/width 750-340 mm, délka/length 1475 mm

S motorem
With a motor

Vibraphone