top of page

Zvony

Tubular Bells

HLAVNÍ SEKCE NÁSTROJŮ:

PODSEKCE NÁSTROJŮ:

​ŘAZENÍ:

ZNAČKA:

ROZMĚRY:

POZNÁMKA:

Perkuse

Koncertní perkuse melodické

Perkuse / Koncertní perkuse melodické

Percussions

Concerts Percussions Melodic

Percussions / Concerts Percussions Melodic

Adams

169 x 81 x 60 cm (height x width x length) (výška x šířka x délka)

One and a half octaves, C5-F6
Model with chrome-plated standard tubes, Ø 1.25"

Tubular-Bells
bottom of page